Podmínky / Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s článkem 9 zákona 34/2002 ze dne 11. července o informační společnosti a službách elektronického obchodu tímto informujeme, že tyto webové stránky vlastní Tenerifepocesku.

1. Ochrana osobních údajů

V souladu se současnou legislativou bude s údaji nakládáno v souladu s ustanoveními platného zákona o ochraně osobních údajů, stanoveným nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob s ohledem na ke zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a na článek 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července Servicios de la Socieddad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), Tenerifepocesku informuje své uživatele, že údaje, které zadají do poptávkových formulářů nebo jiné, budou elektronicky uloženy v souborech, které vlastní Tenerifepocesku. Tenerifepocesku se tak zavazuje, že obsah nepoužije k jinému účelu, než ke kterému byl poskytnut, a zaručí tak maximální důvěrnost. Dále se zavazuje uplatňovat nezbytná bezpečnostní a technická opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k nim podle platné legislativy o ochraně údajů.

2. Právo na přístup, úpravu a zrušení

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich změnu, zrušení a nesouhlas. Za účelem uplatnění těchto práv může subjekt údajů napsat a odeslat žádost na adresu, zaslat e-mail na adresu [email protected] nebo nás kontaktovat na telefonu 0034606670225.

3. Zpřístupnění informací třetím stranám

Tenerifepocesku se zavazuje, že neprodá ani nepřevede osobní údaje shromážděné z webových stránek třetím stranám bez výslovného souhlasu subjektu, přičemž mu nabízí možnost uplatnit právo na zrušení a nesouhlas, jak bylo uvedeno výše.

4. Externí odkazy

Pokud se uživatel rozhodne opustit tuto webovou stránku pomocí odkazu na jinou webovou stránku, která nepatří společnosti, Tenerifepocesku nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek ani za soubory cookie, které ukládají do počítače uživatele.

5. Právní otázky

Tato webová stránka podléhá zákonům Španělska. Tenerifepocesku může použít osobní údaje poskytnuté uživatelem bez jeho souhlasu, je-li to vyžadováno zákonem nebo jedná-li v dobré víře, za předpokladu, že takové jednání je nezbytné pro vyšetřování nebo ochranu hostů, návštěvníků nebo členů Tenerifepocesku nebo vlastní zboží (včetně této webové stránky).

6. Změny zásad ochrany osobních údajů této webové stránky

Tenerifepocesku může změnit zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Všechny změny budou zveřejněny na této stránce, aby byli uživatelé informováni.

Naposledy aktualizováno: 3.9.2023

K poskytování služeb využíváme cookies. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

nahoru